Výpočet pojistného plnění

Výpočet pojištění to není jen stanovení konečné výše pojistného. To co určuje výhodnost každé uzavřené pojistky je především pojistné plnění v případě, že dojde k pojistné události. Při uzavírání každé pojistky existují určité skutečnosti, které ovlivňují působnost pojištění. Rozsah pojištění a výpočet pojistného plnění je závislé na sjednaných podmínkách s konkrétní pojišťovnou. V každé pojistné smlouvě musí být přesně definovány veškeré podmínky pojištění včetně ceny pojistky a pojistného plnění.

Ovlivňující faktory

Výpočet pojištění je jen jedna „ strana mince“ - to co je rozhodující je vždy pojistné plnění po likvidaci pojistné události. Výše plnění je přímo úměrně závislá na sjednaných podmínkách v rámci uzavírání pojistné smlouvy, proto je třeba věnovat velkou pozornost všem okolnostem při sepisování pojistné smlouvy, jako například:

  • jaký druh pojištění se sjednávájaký jeho obsah pojistky
  • jaké jsou pojistné podmínky
  • jaký je výpočet pojistného
  • jaká je spoluúčast
  • jaké jsou pojistné limity
  • jaké je pojistné plnění
  • jaké jsou další asistenční služby
  • apod.

Výpočet pojistky je tedy jen „ střípkem celé mozaiky“. V reálu to znamená, že v případě pojistné události dostanete jen to, co si předem sjednáte.

Spoluúčast versus pojistné plnění

Výpočet pojistného plnění je přímo úměrně závislý na sjednané spoluúčasti. V případech, kdy se platí nízké pojistné, obvykle bývá i následně nízké pojistné plnění, které se vyplácí po likvidaci pojistné události. Tedy opravdu se nevyplatí příliš šetřit na pojistném. Při uzavírání pojistné smlouvy je třeba uvážit možná rizika škod a dle toho stanovit i rozsah spoluúčasti při pojistném plnění. Potřebné informace k rozhodování Vám poskytnou v každé pojišťovně, nebo lze využít příslušné infolinky. Při uzavírání jakékoliv pojistky lze využít předložení návrhu pojistné smlouvy, kterou lze připomínkovat.

povinné ručení pro auta značky Ford, víte jak zní zákon o povinném ručení?, srovnejte kvalitu pojištění